dimarts, 9 de febrer de 2016

L'ESTATUT DEL 1932 I EL DE 2010

Actualment a classe, estem estudiant l'Estatut de 1932, i a base de saber-ne més, i poder relacionar-ho amb el segle XX, mirarem si hi han algunes semblances comparables entre els dos anys.
Buscant i guiant-me sobre el que sé i la informació que m'aporta el meu llibre de història, he pogut arribar a les semblançes següents:
En l'Estatut del 1932 i el de 2010, Catalunya es considerava com una regió autònoma dins d'Espanya.
Els dos estatuts tenen com a llengues oficials el català i el castellà.
En els dos casos, la Generalitat de Catalunya estava dotada de dret civil, llengua, educació i sistema institucional.
Tenien un fort caràcter nacionalista, i a més a més, els dos Estatuts van costar d'aprovar.

Per tant, en conclusió, amb aquestes semblançes podem arribar a dir que sí que s'assemblen i tenen coses en comú els dos Estatuts.